L’Acció Humanitària Directa

El Govern de les Illes Balears participa en diferents iniciatives d’acció humanitària  directa. Els projectes següents en són un exemple:

Kits d’Emergència

Campaments refugiats Sahrauis