Directa

S’entén per cooperació directa aquella modalitat de l’AOD en la qual un govern (a nivell estatal, regional o local) manté un vincle de col•laboració amb governs o amb entitats públiques o privades de països socis, en virtut del qual participa en la identificació i/o en l’execució d’una iniciativa de cooperació internacional. La modalitat de cooperació directa contempla la transferència de recursos (econòmics, de capacitació i d’assessorament) i s’emmarca en l’àmbit de les polítiques públiques que desenvolupen els governs socis.

El Govern de les Illes Balears participa en diferents iniciatives de cooperació directa, mitjançant les quals treballa amb agències de les Nacions Unides i amb governs descentralitzats dels distints nivells (regional, provincial i municipal) per tal de contribuir a l’eradicació de la pobresa. Els projectes següents en són un exemple.