Emèrgencia

La cooperació de les Illes Balears identifica l’ajut d’emergència com un objectiu estratègic dins l’acció humanitària, i per tant es proporcionarà ajut amb caràcter d’urgència a les víctimes de desastres desencadenats per catàstrofes naturals o per conflictes armats (conflictes civils).

Aquest ajut inclou la provisió gratuïta de béns i serveis essencials per a la supervivència immediata (aigua, aliments, abric, medicaments i atencions sanitàries) amb la finalitat de satisfer les necessitats bàsiques, urgents i immediates relacionades amb la salut, incloent-hi activitats de suport psicològic i social a les víctimes, amb un èmfasi especial en els col•lectius especialment vulnerables