Kits d’Emergència

Gestió d’un estoc de medicaments de màxima urgència per aplicar en situacions d’emergència

El Pla Director de Cooperació Balear té entre les seves línees estratègiques l’acció humanitària,

* Assistència per a la satisfacció de les necessitats bàsiques, urgents i immediates,

* Protecció i garantia dels drets fonamentals lligats a situacions d’emergència o crisis cròniques i

* Rehabilitació i reconstrucció immediata postdesastre.

Aquesta actuació, que es du a terme mitjançant l’entitat Apotecaris Solidaris, se centra en l’adquisició d’un estoc de medicaments bàsics que permeti donar resposta de manera ràpida davant una demanda sanitària d’emergència. El Govern de les Illes Balears vol enfortir i prioritzar les actuacions d’acció humanitària a través de la coordinació i la complementarietat fomentant l’eficàcia de l’ajuda, acció que porta a terme a través de la Direcció General de Cooperació i Immigració. 

Crisi humanitària en el Sahel

◊Txad 

Enviament d’ajuda humanitària per a 222.243 persones, a través d’Apotecaris Solidaris. Aquesta ajuda consisteix en el proveïment de productes mèdics per a l’atenció sanitària que realitza la Xarxa Internacional de Creu Roja al Txad. L’ajuda consisteix en dos equips IEKH (Interagency Emergency Health Kit), dos equips de trauma (material d’immobilització i cures), un kit Pre-hospitalari (equip de reanimació, intubació, ventilació i material de trasllats) i un kit electromedicina (desfibriladors, estabilitzadors i mascarilles pediàtriques).

  

En les fotografies podem constatar l’arribada de la donació de medicaments d’Apotecaris Solidaris a l’aeroport. Els equips de Creu Roja inspeccionen la càrrega per lliurar-la a la seu de Creu Roja de N’Djamena. Després, els kits es divideixen per donar suport als programes de Creu Roja a la zona de Logone occidental i Batha (45 centres de salut i 3 hospitals departamentals cobreixen la comunitat de Batha al Sahel). Les Creu Roja del Txad i la Creu Roja francesa donen suport als centres de salut de la regió, especialment per la cura de la salut reproductiva i la desnutrició (gairebé una quarta part dels nens de menys de 5 anys pateixen de desnutrició aguda). En el camp de la salut reproductiva, només el 0,69% dels naixements tenen lloc en un centre de salut i la taxa de mortalitat materna és del 20%. Les accions de Creu Roja tenen com a objectiu enfortir la prestació de serveis en els hospitals i centres de salut. Els kits de electromedicina i emergència pre-hospitalàries van a completar els equips dels hospitals i centres de salut públics més concorreguts.

 ◊ Burkina Faso

Enviament d’ajuda humanitària per a 10.000 persones a la població refugiada de Mali a Burkina Faso. La regió del Sahel s’enfronta a l’amenaça  d’una crisi alimentària i nutricional que posa en perill la vida i la salut de més d’un milió d’infants que pateixen malnutrició. Aquesta acció, promoguda per la Conselleria de Presidència conjuntament amb Apotecaris Solidaris i Metges del Món, s’ha coordinat amb les dues ONG. Es calcula que amb l’ajuda (dos kits de pediatria, dos  d’obstetrícia i de material mèdic) enviada es podrà donar cobertura a unes 10.000 persones, víctimes de la situació bèl·lica del país d’origen.