Kits d’Emergència

CONVENI ENTRE EL GOVERN BALEAR AMB L’ASSOCIACIÓ APOTECARIS SOLIDARIS

Aquest  conveni de col·laboració vol garantir l’atenció d’emergència de caràcter sanitària de les poblacions víctimes de desastres naturals o conflictes armats de països empobrits.

Segons el Pla Director de la Cooperació de les Illes Balears 2016-2019 es consideren àmbits prioritaris d’acció humanitària la satisfacció de les necessitats bàsiques, urgents i immediates de les víctimes de desastres. En concret, s’ha fet:

  1. Promoció directa de la salut en països en via de desenvolupament, a fi de contribuir a solucionar el problema sanitari mundial incidint especialment en l’àmbit de l’ajuda farmacèutica.
  2. Impulsar programes orientats a fomentar, en aquests països, l’educació sanitària i l’aplicació de projectes de cooperació per desenvolupament dins l’àmbit e la salut.

Els projectes aprovats l’any 2017 han estat:

  • Intervenció Sociosanitària d’emergència per a la millora de les condicions de vida de la població afectada pels huracans Mathew i Irma al departament oest d’Haití amb un import de 24.948,96 €.
  • Intervenció Sociosanitària d’emergència en les comunitats més afectades per l’huracà Irma i María en la República Dominicana amb un import de24.952,77 €.