Sierra Leone

Creu Roja: Operació d’emergència de Creu Roja Espanyola a Sierra Leone pel brot d’ebola

El projecte té com a objectiu específic contribuir amb equipament i recursos humans a reforçar la resposta de la Creu Roja de Sierra Leone i de les autoritats per lluitar contra el virus de l’Ebola al centre de tractament de Kenema. Aquesta unitat bàsica de salut està prevista per prestar atenció sanitària ambulatòria a una mitjana de 60 persones per dia i té una capacitat de deu a vint llits per als malalts més greus.

Subvenció: 50.000 €