Entitats de Cooperació

La modalitat d’acció humanitària a través d‘agents de la cooperació per al desenvolupament, s’inclouen  les iniciatives  que promouen  les entitats de cooperació, i especialment de les ONGD, finançades per l’Administració autonòmica.

Aquesta modalitat vol, en primer lloc, reconèixer i enfortir la feina solidària i transformadora de les entitats de la societat civil de les Illes tant als països del Sud com en el nostre territori. L’assignació dels recursos es fa mitjançant les convocatòries públiques de subvenció, respectant els principis de concurrència, publicitat, transparència i igualtat d’oportunitats.

Les convocatòries de subvencions d’acció humanitària es divideixen en dues modalitats:

  • La convocatòria de subvencions d’emergència comprèn l’ajut proporcionat amb caràcter d’urgència a les víctimes de desastres per contribuir a proveir-les gratuïtament de béns i serveis essencials per a la supervivència immediata (aigua, aliments, aixopluc, medicaments i atenció sanitària). S’ha de constatar que, els darrers anys, la majoria de les accions d’emergències estan relacionats amb els efectes del canvi climàtic, la vulnerabilitat causada per les pertorbacions de l’economia global i els contexts de violència armada.
  • La convocatòria de subvencions de postemergència dona suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d’emergència o conflictes armats. L’ajuda postemergència inclou el conjunt d’accions que es duen a terme després d’una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l’economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades.

 

Projectes subvencionats 2018

Projectes subvencionats 2017

Projectes subvencionats 2016