Acord de col·laboració de la Conselleria d’Educació i Universitat