Altres Veus, Altres Realitats

Mitjançant les conferències, els debats i els col•loquis, es vol sensibilitzar la ciutadania sobre les múltiples realitats socials dels països del Sud. Es tracta, principalment, de donar veu a les persones protagonistes perquè puguin comunicar les seves experiències i expressar els reptes que han d’afrontar en el seu dia a dia

 

Jornada Més enllà de la “crisi dels refugiats”

Jornada Acció Humànitaria

Jornada Drets Humans LGBTI