Seguiment 2013

Amb el doble objectiu que estableix el Pla Director 20012/2015 de comprovar l’execució de la despesa i de valorar l’impacte sobre la població destinatària, personal tècnic de la Direcció General de Cooperació i Immigració ha visitat de dia 8 a dia 19 d’abril diferents projectes de cooperació executats per Ongd de les Illes a Bolívia. Paral•lelament a les visites, hem tengut reunions de coordinació amb l’Agència Espanyola de Cooperació i amb les autoritats locals.

BOLÍVIA

Bolívia  és un dels cinc països que més recursos públics han rebut en els darrers cinc anys per part del Govern de les Illes, amb un total de vint-i-cinc projectes aprovats per un valor superior al milió set-cents mil euros. S’han visitat un total de quinze actuacions que estan contribuint en la millora de les condicions de vida de la població del país andí mitjançant projectes d’economia social i productiva, capacitació i enfortiment institucional i suport als serveis socials bàsics (especialment salut i atenció a la infància).

El seguiment de projectes s’ha realitzat als departaments de La Paz, Oruro, Potosí i Chuquisaca, visitant les persones beneficiàries amb les organitzacions bolivianes executores per comprovar la consecució dels resultats i objectius de desenvolupament aprovats. Els projectes objecte de seguiment s’han subvencionat a les següents organitzacions: Apotecaris Solidaris, Càritas Mallorca, , Fundación Amazonia, Ingenieries Sense Fronteres, Paz con Dignidad, Salut i Gènere i Veterinaris Sense Fronteres.

Medicus Mundi: Millora de vivendes i desenvolupament en la zona Alto Lajastambo, municipi de Sucre, departament de Chuquisaca

MedicusMundi  

Veterinaris sense FronteresFormación y fortalecimiento del liderazgo de mujeres campesinas, indígenas y originarias en seguridad y soberanía alimentaria en el Departamento de Oruro – Bartolina Sisa

VSF Reunió

Càritas: Enfortiment de micro unitats en zones deprimides de Bolívia

Caritas Caritas_2

REPÚBLICA DOMINICANA I CUBA

D’altra banda, i amb el mateix objectiu, s’ha duit a terme una missió de seguiment de projectes a la República Dominicana i a Cuba entre els dies 6 i 16 de maig. Aquests dos països són zones de tradició en cooperació des de les Illes Balears, sia de manera directa o mitjançant convocatòria pública. A més, l’existència de població balear emigrada a l’Amèrica Llatina en els inicis del segle XX ha suposat l’establiment de vincles entre ambdues societats i ha promogut diferents actuacions de desenvolupament.

A la República Dominicana s’han visitat un total de vuit projectes ubicats a les províncies de La Altagracia, Hato Mayor, Santo Domingo, Azua i San José de Ocoa. Els projectes s’han finançat a les entitats següents: Medicus Mundi, Intermón Oxfam, Fundació Concòrdia i Casa Balear Dominicana. A Cuba s’ha fet el seguiment de tres intervencions situades a la ciutat de l’Havana, fruit de plans operatius signats amb el Ministeri de Salut i les entitats Apotecaris Solidaris, Unicef i OSPAAAL; també s’ha visitat el Centro Balear, que rep suport del Govern en l’àmbit sociosanitari. Igualment, en els dos països s’han mantingut reunions de coordinació amb les oficines tècniques de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.

Medicus Mundi: Equip mèdic i Comitè de Salut del CAP rural Km15 / Centre d’atenció primària de Las Chinas, ubicat en una zona urbana marginal

medicus mundi DSC07322  medicus mundi 2DSC07336

Ospal Solidaridad: Fàbrica de pastilles de clor per al tractament i la desinfecció d’aigua a l’Havana

cloro DSC07475  cloro 2v DSC07468

Fundació Concordia: Cursos de formació laboral per a població jove i adulta en un barri marginal de Santo Domingo

formacio 6  formacio DSC07376

Intermón Oxfam: Mesa provincial de Transparència de San José de Ocoa, en el marc d’un projecte de participació ciutadana

DSC07424

 SENEGAL

Visita de seguiment els dies de l’20 al 26 d’octubre.
Una de les possibilitats que s’estudia des de la Direcció General de Cooperació i Immigració de les Illes Balears és la possibilitat de facilitar el retorn voluntari d’immigrants al Senegal dins del marc d’un projecte de desenvolupament agrícola. S’ha de tenir en compte que l’agricultura és un sector estratègic en el desenvolupament del país africà, amb molt potencial pel que fa a terres cultivables, recursos hídrics i recursos humans disponibles, per la qual cosa és pertinent centrar els esforços de la cooperació de les Illes Balears en aquest sector d’actuació.

Inform Missió