Certamen de fotografia Cooperart 2012

L’Agència d’Emigració i Cooperació Internacional del Govern de les Illes Balears convoca, conjuntament amb l’Institut Balear de la Joventut, el certamen de fotografia Cooperart 2012, dins el programa ART JOVE. Aquest concurs té la finalitat de fomentar i potenciar la creativitat en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament i generar nous materials que mobilitzin conductes i actituds d’interès envers els pobles del sud.

Tema: El dret a l’alimentació

El dret a l’alimentació és el dret a tenir accés a una alimentació adequada i suficient, i als mitjans per produir-la segons les tradicions culturals dels pobles. El concurs té com a objectiu sensibilitzar els joves sobre la importància d’actuar per eliminar la fam i la malnutrició, especialment als països del Sud. No s’admetran fotografies que presentin imatges de desgràcia humana; al contrari, s’espera rebre imatges que promoguin l’esperança en el canvi i les noves oportunitats que sorgeixen a partir d’una bona alimentació.

Se’n valorarà l’aspecte artístic i conceptual.

Participants:

Hi poden participar joves residents a les Illes Balears que han de tenir entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2012.

Premis

S’estableix una dotació total de 1.500,00 € destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

a) 1.000,00 € a la millor col·lecció

b) 500.00 € a la millor fotografia

Els premis a la millor col·lecció i a la millor fotografia són acumulables

Termini d’inscripció:

10 d’octubre de 2012

Enllaços:

http://ibjove.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST447ZI128841&id=128841

Bases generals del certamen


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/cooperan/deploy/current/web/wp/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/cooperan/deploy/current/web/wp/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853