Certamen Cooperart

COOPERART 2016

La Direcció General de Cooperació i l’Institut Balear de la Joventut presenten el certamen Fotografia Cooperart i Cròniques des del Sud dins del Certamen Cultural Art Jove 2016.

FOTOGRAFIA COOPERART

    Tema

El tema de la col·lecció ha d’estar relacionat amb temàtiques properes a la cooperació per al desenvolupament generant actituds i valors de solidaritat amb la promoció de la defensa dels drets humans, la cultura de la pau, el desenvolupament humà sostenible, així com el foment de l’equitat entre homes i dones, l’educació en igualtat, la sostenibilitat mediambiental i la participació democràtica.

    Premis

S’estableix una dotació total de 1.500,00 € destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

1.000,00 € a la millor col·lecció.

500,00 € a la millor fotografia.

   Termini d’inscripció i presentació de la documentació

El termini per presentar la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

A més d’aquesta documentació, cada participant ha de presentar un treball en forma de col•lecció, formalitzat en suport digital mitjançant un enllaç (Dropbox, Drive, Mega, WeTransfer o qualsevol servei de les mateixes característiques), en format JPG, GIF, PDF o TIFF, amb un pes màxim de 250 Mb. El termini per presentar la col•lecció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 20 de juny de 2016.

CRÒNIQUES DES DEL SUD

   Tema

El tema del certamen per a l’any 2016 és “Cròniques des del Sud”, és a dir aquells testimonis de joves voluntaris en forma d’article o reportatge periodístic que tractin sobre l’activitat solidària i altruista que desenvolupen els joves arreu del món, narrats des de la perspectiva del voluntariat.

   Premis

S’estableix una dotació total de 1.500,00 € destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

1.000,00 € al millor treball.

500,00 € al segon millor treball.

   Participants

Hi poden participar joves residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2016. No s’admet la inscripció de grups.

    Termini d’inscripció i presentació de la documentació

El termini per presentar la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

A més d’aquesta documentació, el participant ha d’enviar un arxiu, en format Word, que contingui el relat a l’adreça artjove@2016gmail.com. El termini per presentar el reportatge és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 20 de juny de 2016

   Més informació:

http://ibjove.caib.es.

———————————————————-

COOPERART

La direcció general de Cooperació i Immigració, conjuntament amb l’Institut Balear de la Joventut, va lliurar el dia 18 de febrer els premis del certamen de fotografia Cooperart 2014. Aquest programa va dirigit als joves artistes residents de les Illes Balears que tinguin entre 16 i 30 anys i té com a objectius fomentar i potenciar la creativitat artística en l’àmbit juvenil de les Illes Balears i promocionar els creadors novells en totes les àrees de les arts i contribuir a la difusió de les seves obres.

La temàtica del concurs fotogràfic Cooperart 2014 ha estat relacionada amb temàtiques properes a la cooperació per al desenvolupament: drets humans, gènere, medi ambient, pobresa, pau, conflicte, treball infantil, etc., en els països en vies de desenvolupament. S’ha valorat l’aspecte artístic i el conceptual.

Com a novetat dir que el jurat, en el procés de la selecció dels premiats de l’edició 2013, va decidir que l’any 2014 els guanyadors oferissin la meitat del seu premi a una entitat solidària que ells escollissin. El  Certamen de Fotografia CooperArt està dotat amb 1.500,00 €, amb un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € per a la millor col·lecció i un segon premi en metàl·lic de 500,00 € per a la millor fotografia. Els guanyadors del premi a la millor col·lecció i a la millor fotografia, rebran el 50% del premi en metàl·lic. El 50% restant es destinarà a una ONG de la seva elecció

Els premiats:

•Primer premi a la millor col·lecció: 1.000 €

          A la llum dels grans invisibles de Carme Mascaró

SONY DSC DSC03857SONY DSC DSC04348

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

• Segon premi a la millor fotografia: 500 €.

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3 de la col·lecció A la llum dels grans invisibles de Carme Mascaró

Premi Relat Breu Solidari

El jurat, compost per Pedro Orfila, Empar Bosch, Marina P. de Cabo, Lleonard Muntaner i Margarita Socias decideixen per unanimitat atorgar el primer premi, dotat amb 1.000 €, a Clàudia Cotaina per Carrer Siaghin nº 20 i el segon premi a Maria de Lluc Portas Miguel-Gómar per El menut Menouts”.

Carrer Siaghin nº 20

El menut Menouts

—————————————————————–

Bases generals

Butlleta d’Incripció Cooperart

Butlleta d’Inscripció Relats Breus Solidaris

Més informació

COOPERART 2013                                    

El Govern de les Illes Balears convoca anualment el certamen de fotografia Cooperart dins el marc del programa Art Jove. L’objectiu és sensibilitzar la comunitat artística i la ciutadania en general sobre les diverses realitats socials de les poblacions més desafavorides mitjançant la imatge fotogràfica. Els joves participants, entre 16 i 30 anys, han de presentar els seus treballs segons un tema relacionat amb l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. Enguany s’ha inclós el certamen de Relats Breus Solidaris amb la temàtica de l’aigua com a dret universal.

Premi Relat breu Solidari

El jurat, compost per Pedro Orfila, Empar Bosch, Miquel Àngel lladó, Carmen Morell i Carmen Ortega decideixen per unanimitat atorgar el primer premi, dotat amb 1.000 €, a “La Costa de la Llibertat” de Joan Ramos Boscana.

La Costa de la Llibertat

Premi Fotografia

El jurat compost per Pedro Orfila, Nando Esteva; Cristobal Martín, Carmen Ortega Chapel, Victòria Solera decideixen per unanimitat atorgar el primer premi, dotat amb 1.000 € a la col.lecció Pikins de Lucas Gasparini i 500 € a la millor fotografia Nens d’Àsia de Serena Perrota.

Premis

COOPERART 2012

El tema Cooperart 2012 és el dret a l’alimentació

El dret a l’alimentació és el dret a tenir accés a una alimentació adequada i suficient, i als mitjans per produir-la segons les tradicions culturals dels pobles. El concurs té com a objectiu sensibilitzar els joves sobre la importància d’actuar per eliminar la fam i la malnutrició, especialment als països del Sud. No s’admetran fotografies que presentin imatges de desgràcia humana; al contrari, s’espera rebre imatges que promoguin l’esperança en el canvi i les noves oportunitats que sorgeixen a partir d’una bona alimentació.

Els Premis: 

S’estableix una dotació total de 1.500,00 € destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

a) 1.000,00 € a la millor col·lecció

b) 500.00 € a la millor fotografia

Els premis a la millor col·lecció i a la millor fotografia són acumulables

Els finalistes són:

Maria Eugènia López-Rodó Pons, per la col•lecció “Por un plato de maíz. Ositeti Primary School. Comunidad masay, Kenia.”
Maria Magdalena Puigserver Nadal, per la col•lecció “Els ingraDrets nutritius.”
David Tur Cardona, per la col•lecció “Markets.”
Serena Perrotta, per la col•lecció “Dia a dia, mar i terra.”
Alberto Díaz Diego, per la col•lecció “Ruralitat, sostenibilitat i alimentació: matinades en moviment.”
Núria Alemany Abrines, per la col•lecció “El cercle indi de te, llet i descans.”
Caterina Canyelles i Gamundí, per la col•lecció “Avui mengem, demà ja ho veurem.”

CATÁLOGO COOPERART 2012

CERTAMEN COOPERART 2012 

Enllaços:

http://ibjove.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST447ZI128841&id=128841

Bases generals del certamen

COOPERART 2011