Convocatòria Sensibilització 2015

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les subvencions destinades a incrementar la qualitat de les accions d’educació, formació i sensibilització per a la solidaritat i per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears.

En concret, poden ser objecte de subvenció:

a) Activitats adreçades a incrementar la presència de l’educació per al desenvolupament en els àmbits de l’educació formal i informal, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats, que promoguin els valors i les actituds solidàries envers els pobles del món, el coneixement i l’anàlisi de les causes de les desigualtats entre països i dels conflictes, el respecte i la defensa de la diversitat cultural, els drets humans i la pau.

b) Activitats adreçades a la millora qualitativa de la formació dels agents d’educació per al desenvolupament: cursos, seminaris, jornades i altres, destinades a la població en general o a col•lectius específics, al voluntariat de la mateixa organització o de diverses ONG de les Illes Balears conjuntament, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats.

c) Activitats de sensibilització, educació i conscienciació adreçades a divulgar valors d’equitat, justícia, tolerància i solidaritat a la població balear. Es tracta de dur a terme campanyes, actes puntuals i qualssevol altres activitats que afavoreixin una percepció millor per part de la societat de les Illes Balears de la situació sociocultural, política, econòmica i ambiental dels països del Sud, i també de les causes que provoquen aquestes situacions i les desigualtats entre països.

PROJECTES APROVATS

Resolució

Més informació

 

CONVOCATÒRIA 2014

Projectes subvencionats:

FUNDACIÓ VICENÇ FERRER

Solidaritat a les aules de les Illes Balears: propostes educatives per a la reflexió crítica

Subvenció: 18.000,00 €

COL·LECTIU EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS I PREVENCIÓ ACTIVA DE CONFLICTES -CEPAC

Dones com a arma de guerra i víctimes de violència sexual a la República Democràtica del Congo, 2014

Subvenció: 15.017,00 €

FUNDACIÓ DEIXALLES

Feim visible el consum responsable

Subvenció: 17.765,96 €

FUNDACIÓ UNICEF COMITÈ ESPANYOL

Enreda’t amb UNICEF pels drets de la infància

Subvenció: 14.344,00 €

S’ALTRA SENALLA

El comerç just a l’escola, una eina per millorar el món

Subvenció: 20.000,00 €

ASSAMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU (ACPP)

Facilitar eines, assessorament i formació a professorat de 6 comunitats educatives públiques de Mallorca per a treballar la interculturalitat i la solidaritat dintre del programa Escoles Sense Racisme, Escoles per a la Pau i el Desenvolupament (fase III)

Subvenció: 15.277,54 €

ENGINYERIA SENSE FRONTERES DE LES ILLES BALEARS

Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania 2014

Subvenció: 20.000,00 €

FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO – ISCOD

Solidaritza’t! Pares i mares per a l’educació per al desenvolupament

Subvenció: 15.508,00 €

AMICS DE LA TERRA BALEARS

La nostra dependència del petroli i els seus impactes per als països empobrits

Subvenció: 10.966,00 €

ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL THAKI RUNA

Deixar enrere. Radiografia del desplaçament forçat a causa del conflicte armat en Colòmbia

Subvenció: 19.860,00 €

COMITÈ ESPANYOL UNRWA

Retratos de empoderamiento: las mujeres en la Franja de Gaza

Subvenció: 16.088,00 €

VEÏNS SENSE FRONTERES

Contacontes a les Illes Balears: El meu país, Burundi (II fase)

Subvenció: 13.980,80 €

FINESTRA AL SUD- S’ALTRA SENALLA INCA

El comerç just com a eina per a una ciutadania activa i solidària

Subvenció: 16.765,00 €

ASSOCIACIÓ CASAL DE LA PAU

Seguim i sumam: sensibilització i difusió del Comerç Just a Manacor i comarca

Subvenció: 18.280,00 €

CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA

Bon Profit! Promoció d´un consum més responsable a les escoles a través de la introducció de productes ecològics i de comerç just als menús escolars

Subvenció: 18.101,00 €

Convocatòria de subvencions

Formulari i guia