Convocatòria Emergències 2016

Aquesta convocatòria de subvencions va dirigida a donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d’emergències mitjançant el finançament de projectes en l’àmbit de crisi d’emergència. L’objectiu principal és satisfer les necessitats bàsiques, urgents i immediates, en els àmbits següents:

a. La salut, incloent-hi activitats de suport psicològic i social a les víctimes, amb èmfasi especial en els col·lectius especialment vulnerables.

b. La nutrició i la seguretat alimentària.

c. L’accés a l’aigua potable, el sanejament i la higiene.

d. La distribució de productes no alimentaris de primera necessitat i estructures d’aixopluc.

e. Reactivació de l’activitat econòmica i productiva immediata postdesastre/conflicte.

f. Satisfacció de les necessitats bàsiques educatives.

g. Altres necessitats bàsiques dins l’àmbit de l’acció d’emergència.

Import màxim i crèdit pressupostari

250.000,00 € (200.000,00 € de capítol 4 i 50.000,00 € de capítol 7)

Import per projecte

40.000,00 €

Nombre de projectes

Es pot presentar un projecte per cadascuna de les emergències que puguin produir-se al llarg del període que està oberta la convocatòria.

Més informació

 PROJECTES SUBVENCIONATS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D’EMERGÈNCIES 2016

> Unicef Baleares “Acció humanitària per atendre a la població afectada pel terratrèmol a Equador”

UNICEF subministrarà aigua potable i segura a través de plantes potabilitzadores d’aigua i tancs de 5.000 litres; garantirà condicions de sanejament adequades mitjançant la construcció de latrines i assegurarà bones pràctiques d’higiene amb la distribució de kits familiars d’higiene. Amb aquesta proposta es donarà suport a instal•lacions de WASH en albergs i refugis, en els espais amics de la infància i les escoles temporals que UNICEF està habilitant a les zones més afectades pel terratrèmol.

La zona d’actuació es troba centrada en les províncies del nord d’Equador: Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Santo Domingo i Los Ríos.
Subvenció: 40.000 € (Capítol 4: 13.762,97 € i capítol 7: 26.237,03 €)

> Fundació Ajuda en Acció: “Apoyo urgente en vivienda temporal digna y asistencia psicosocial para las familias de La Tola afectadas por el terremoto de 16 de abril

El terratrèmol del dia 16 d’abril ha provocat que la població de la comunitat de la Tola (Equador) hagi perdut els seus habitatges i visquen en situació precària des de llavors. La intervenció de l’entitat pretén satisfer les necessitats materials i psicològiques urgents de les famílies d’aquesta comunitat.

Subvenció: 40.000 € (Capítol 4: 28.000 € i capítol 7: 12.000 €)

> Associació Família i Societat: “ Mitigar las graves consecuencias que sobre la salud de la población más vulnerable (niños y niñas de 3 a 5 años en edad preescolar) afectada por la temporada de frio y heladas en la región Puno-Perú”.

El projecte és una resposta d’emergència humanitària a la població de xiquets/as entre 03 i 05 anys que estudien en les Institucions Educatives del nivell Pre Escolar de l’alt andí peruà, amb la finalitat de contribuir en la reducció de les malalties respiratòries agudes i la pneumònia.

Subvenció: 39.956 € (Capítol 4: 39.956 €)

>  Llevant en Marxa: “Proyecto para tratar casos de desnutrición Región Arsi West“.

Etiòpia sofreix les conseqüències del fenòmen climàtic El Niño que provoca alarmants brots de fam en la població de la província d’Oromia. Amb aquesta actuació es vol fer lliurament d’aliments i medicament especials a nens menors de 5 anys , així com a dones embarassades.

Subvenció: 31.700 € (Capítol 4: 31.700 €)

Saldo disponible a dia 26 d’octubre de 2017

Capitol 4: 86.581,03 € i Capítol 7: 11.762,97 €