Convocatòria de Prospeccions 2015

Convocatòria de subvencions per executar projectes que afavoreixin l’apoderament dels socis locals mitjançant accions de prospecció, identificació i capacitació a països empobrits per a l’any 2015.  Aquesta convocatòria vol contribuir a eradicar la pobresa en els països empobrits del món a través de l’apoderament dels socis locals i la millora de la qualitat en la identificació i formulació de projectes.

Podran ser objecte de subvenció els projectes que s’emmarquin en una de les modalitats següents:

Modalitat A. Elaboració d’estudis, prospeccions, diagnòstics i identificació en el terreny de projectes de cooperació al desenvolupament.

Modalitat B. Formació i capacitació en la identificació, formulació i gestió de projectes de desenvolupament dels socis locals, així com en altres temàtiques relacionades amb les prioritats sectorials de la cooperació al desenvolupament de les Illes Balears.

Modalitat C. Projectes que combinen les dues modalitats anteriors, on hi ha activitats de prospecció i identificació i paral·lelament també es duran a terme activitats de capacitació del soci local en la identificació, formulació i gestió de projectes de desenvolupament (així com en altres temàtiques relacionades amb les prioritats sectorials).

PROJECTES APROVATS

Resolució

Més informació