Convocatòria cooperants i prospeccions

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants i accions de prospecció.

Poden ser objecte de subvenció d’aquesta convocatòria les següents modalitats:

Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament.

Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament.

Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament.

Modalitat D. Prospeccions, elaboracions d’estudis, diagnòstics i identificació en el terreny de projectes.

 

 

Projectes subvencionats 2018