Convocatòria de subvencions

Mitjançant aquestes convocatòries anuals, la Direcció General de Cooperació vol donar suport als agents d’educació per al desenvolupament (EpD) de les Illes Balears en la tasca d’aconseguir una societat balear més solidària i justa, conscient de les situacions que viuen les persones dels països en desenvolupament i crítica amb les causes que les provoquen.

L’objecte de la convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l’equitat i la justícia en l’àmbit de la comunitat balear. En concret, poden ser objecte de subvenció:

  • Les activitats adreçades a incrementar la presència de l’educació per al desenvolupament en els àmbits de l’educació formal, no formal i informal.
  • Les activitats adreçades a la millora qualitativa de la formació dels agents d’educació per al desenvolupament.
  • Les activitats de sensibilització, educació i conscienciació adreçades a divulgar valors d’equitat, justícia, tolerància i solidaritat a la població balear.

Projectes subvencionats 2018

Projectes subvencionats 2017

Projectes subvencionats 2016