Cooperació Directa

El Govern de les Illes Balears participa en diferents iniciatives de cooperació directa, mitjançant les quals treballa amb agències de les Nacions Unides i amb governs descentralitzats dels distints nivells (regional, provincial i municipal) per tal de contribuir a l’eradicació de la pobresa. Els projectes següents en són un exemple:

 

República Dominicana