Cases de Desenvolupament Ziguinchor

Implantació de les cases de desenvolupament a la regió de Ziguinchor (Senegal)

PAÍS: Senegal, regió de Ziguinchor

SOCI LOCAL: Consell regional de Ziguinchor, Programa Art Senegal (PNUD)

DESCRIPCIÓ:

El projecte dóna suport al procés de descentralització política del Senegal, amb la fita de millorar les condicions de vida de la població de la regió de Ziguinchor. Mitjançant el suport a la creació i al funcionament de tres cases de desenvolupament als departaments de la província (Bignona, Oussuye i Ziguinchor) se cerca coordinar i complementar tot el conjunt d’iniciatives –tant públiques com privades- que pretenguin millorar les condicions de vida de la població de la regió.

Executa les accions l’Agència Regional de Desenvolupament, entitat pública al servei de la regió amb les autoritats locals.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

-Suport institucional i enfortiment democràtic

-Formació i capacitació