Escola de Polítiques Públiques i Ciutadania

PAÍS: América Latina

SOCI LOCALConsejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

DESCRIPCIÓ:

El projecte consisteix en la realització d’activitats formatives, d’investigació i de divulgació dirigides a promoure la millora de les polítiques públiques i la formació de quadres estatals, dirigents socials i populars a l’Amèrica Llatina