Equador i El Salvador

DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL – EQUADOR

Descripció:

Mitjançant aquest programa el Govern de les Illes Balears es suma a la Iniciativa Global ART (Articulació de Xarxes Territorials), posada en marxa pel PNUD per promoure un desenvolupament equitatiu i sostenible. L’objectiu és posar en valor el rol estratègic de les administracions locals i regionals, així com dels actors socials i econòmics per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni. Es dóna suport a l’aplicació de la metodologia d’articulació entre els diferents nivells determinants en els processos de desenvolupament amb un enfocament participatiu, tenint en compte les especifitats pròpies de cada territori i cercant el compromís de les autoritats descentralitzades de les zones d’execució de les actuacions: dues de les regions de l’Equador prioritàries per a la cooperació balear.

Àmbit d’actuació:

Suport a la participació democràtica i societat civil a través de l’estratègia de treball del Programa PNUD-ART Equador a les regions de planificació 1 i 5, per a l’aplicació de la seva metodologia d’articulació entre els diferents nivells d’acció: internacional, nacional, regional i territorial

INNOVACIÓ EDUCATIVA – EQUADOR

Descripció:

Suport a l’Institut de Desenvolupament i Innovació Educativa (IDIE) de Quito, la missió del qual consisteix en l’assistència tècnica especialitzada i l’execució de projectes educatius en coordinació i consens amb el Ministeri d’Educació de l’Equador. De manera més concreta, es pretén enfortir les accions en favor de la millora de la qualitat dels serveis educatius en els nivells d’educació inicial, general bàsica i de batxillerat, inserint l’educació inclusiva com una política transversal dins el sistema educatiu. També s’han de definir investigacions i propostes de seguiment i validació de noves pràctiques metodològiques, enriquiment curricular i formació professional docent.

Àmbit d’actuació: política educativa i gestió administrativa. Millora de la qualitat i de la cobertura educativa a les províncies amb major percentatge de població emigrada a les Illes Balears.

GESTIÓ DE RESIDUS – EL SALVADOR

Descripció:

Aquesta actuació conjunta amb els tres fons insulars de cooperació forma part d’un programa estructurat que pretén oferir un tractament integral dels residus sòlids voluminosos a l’àrea metropolitana de San Salvador, mitjançant la seva trituració i reciclatge. Amb l’execució del projecte se cerca enfortir directament les capacitats tècniques de maneig i gestió dels residus sòlids de tres municipis (San Salvador, Mejicanos i Apopa) i, indirectament, de tots els municipis de l’àrea metropolitana de la capital salvadorenca. De manera concreta, es requereix formular alternatives per als processos de tractament d’aquest tipus de residus, millorar el medi ambient i a la sanitat pública, i promoure la sensibilització i participació ciutadana.

Àmbit d’actuació: política mediambiental i gestió administrativa per al tractament de residus sòlids.