Entitats de Cooperació

La modalitat de cooperació a través d‘agents de la cooperació per al desenvolupament, s’inclouen  les iniciatives d’acció que provenguin de les entitats de cooperació, i especialment de les ONGD, finançades per l’Administració autonòmica.

Aquesta modalitat vol, en primer lloc, reconèixer i enfortir la feina solidària i transformadora de les entitats de la societat civil de les Illes tant als països del Sud com en el nostre territori. L’assignació dels recursos es fa mitjançant les convocatòries públiques de subvenció, respectant els principis de concurrència, publicitat, transparència i igualtat d’oportunitats.

Les convocatòries de subvencions tenen la raó de ser en la necessitat de contribuir a erradicar la pobresa en els països en desenvolupament del món i, en conseqüència, millorar-ne les condicions de vida de la població. Amb aquesta línia de subvencions, es facilita la participació de la societat civil de les Illes Balears en projectes solidaris. També es pretén promoure la conscienciació de la societat sobre la realitat dels països en desenvolupament.

En el marc de les convocatòries, tenen preferència els projectes que s’executin als països classificats en el III Pla Director de la Cooperació Balear 2016-2019 com a prioritaris o preferents i als països de la conca mediterrània. No obstant això, també es poden presentar projectes per a la resta de països receptors d’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) així com als països menys avançats (PMA).

Projectes subvencionats 2018

Projectes subvencionats 2017

Projectes subvencionats 2016