Convocatòria de Cooperació 2016

Aquesta convocatòria de subvencions va dirigida a establir subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l’any 2016 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director.

Es preveuen dues modalitats:

−        Modalitat A: projectes que sol·licitin una subvenció igual o superior a 60.000 €.

−        Modalitat B: projectes que sol·licitin una subvenció inferior a 60.000 €.

Com estableix el III Pla Director, tendran preferència els projectes que s’executin als països classificats com a prioritaris, preferents i als països de la conca mediterrània.

−        Països prioritaris: Níger, Burundi, Burkina Faso, Mali, República Democràtica del Congo, Etiòpia, Senegal, Tanzània, Haití, Hondures, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolívia, Índia, Marroc, Territoris Palestins Ocupats (i població palestina refugiada a altres països) i República Àrab Sahrauí Democràtica. Per als països prioritaris es reservarà com a mínim el 70 % del pressupost d’aquesta convocatòria.

−        Països preferents: Colòmbia, Equador, Perú, República Dominicana i Cuba.

−        Països de la conca mediterrània: Tunísia, Líbia, Algèria, Jordània i Líban.

Import i crèdit pressupostari

L’import màxim que es destina a la convocatòria és d’1.860.000,00 €

Nombre de projectes i durada

Les entitats sol·licitants poden presentar un màxim d’un projecte per a aquesta convocatòria.

La durada màxima del projecte que es presenti és de devuit mesos, comptadors des de la data d’inici.

L’import màxim que es pot sol·licitar per a cada projecte és de 120.000 €.

Més informació