Convocatòria de Cooperació 2011

L’objecte de les subvencions és executar projectes de cooperació per al desenvolupament i d’acció humanitària per a l’any 2011 en països empobrits de tot el món, d’acord amb les prioritats geogràfiques que defineix el Pla Director de la Cooperació de les Illes Balears 2008-2011.

Són objecte de subvenció:

>En l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament, la finalitat és garantir la cobertura dels drets socials bàsics, donar suport a iniciatives d’economia productiva, millorar les capacitats socials i institucionals mitjançant la participació ciutadana i el desenvolupament institucional des de la sobirania dels pobles, augmentar les capacitats i l’autonomia de les dones, la sostenibilitat ambiental, la cultura com a eina de desenvolupament, i la prevenció i el maneig de conflictes violents així com les causes estructurals que els sostenen.

> En l’àmbit de l’acció humanitària, la finalitat és afavorir l’atenció a les víctimes reals i potencials en situacions de conflicte armat, en processos de rehabilitació postbèl·lica o postdesastre natural, i l’assistència a les poblacions desplaçades internament o refugiades, tenint en compte la prevenció de desastres, la reducció de vulnerabilitats i la protecció de la població afectada en les situacions en les quals es produeixen les crisis humanes.

DOCUMENTS