Convocatòria de Cooperants 2011

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l’any 2011.

Són objecte de subvenció:

  > Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països empobrits.

  > Col•laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països empobrits.

  > Joves voluntaris i voluntàries cooperants a països empobrits.

DOCUMENTS