Cooperatives de comerç just

El 7 de juliol se celebra el Dia Internacional de les Cooperatives. De les 125 organitzacions que elaboren articles de comerç just venuts a Espanya, 45 són cooperatives. Aquesta forma jurídica comparteix molts dels valors i principis d’aquest sistema comercial alternatiu. La seva contribució a la reducció de la pobresa està molt ben valorada per Nacions  Unides.

Dia de les cooperatives de comerç just