Curs cooperació municipalista

El director gerent de l’Agència de Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears AECIB, JuanMa Gómez, ha inaugurat el curs “Introducció a la Cooperació municipalista: Enfortiment institucional i millora dels serveis dels ens locals a Amèrica Llatina” organitzat per la Fundació Mussol que es realitza en col · laboració amb el Col · legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (COSITAL) de Palma de Mallorca, a la seva seu. Aquest curs està emmarcat en el programa finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament AECID “Sensibilització, formació i mobilització de funcionaris i polítics dels governs locals per a la promoció del desenvolupament sostenible i els Objectius del Mil · lenni”, i en l’activitat de sensibilització dins del projecte finançat pel Govern dels Illes Balears a través de la AECIB “Enfortiment a la governabilitat municipal l’aigua a la Quetzaltenango (Guatemala).

JuanMa Gómez ha valorat positivament la iniciativa i capacitat de proposta de la Fundació MUSOL pel treball de desenvolupament que promou les estratègies de desenvolupament, enfortiment de les capacitats de les xarxes locals i la governança democràtica, objectius emmarcats en el Pla Director de Cooperació de les Illes Balears 2012-2015 i de d’acord amb l’Agenda internacional i la política espanyola de Cooperació. També ha apuntat que al mes d’abril, la AECIB va fer seguiment d’aquest projecte al costat d’altres a Guatemala, amb una visita tècnica a la regió. Allà es va poder comprovar l’eficàcia d’abordar aquest objectiu estratègic.

Posteriorment, el director de l’AECIB ha rebut el president i el Coordinador de Projectes, a la seu de l’Agència on han lliurat material de sensibilització i publicacions editades per la Fundació.

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/cooperan/deploy/current/web/wp/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/cooperan/deploy/current/web/wp/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853