Programa de Comerç Just

El Programa de Comerç Just vol contribuir, mitjançant la sensibilització i l’educació per al desenvolupament, a difondre els valors del comerç just entre la societat balear i, al mateix temps, vol animar-la a practicar-lo. També intenta aconseguir augmentar la quota comercial dels productes de comerç just, tant entre la població en general com entre les administracions públiques mitjançant la compra pública responsable. De la mateixa manera, el Programa pretén impulsar el treball en xarxa entre les entitats de comerç just de les Illes Balears i la Direcció General de Cooperació.

Els objectius del Programa són: 

1. Potenciar línies de treball en l’àmbit de l’educació formal i la comunicació per al desenvolupament 

2. Millorar l’estratègia de difusió del comerç just. 

3. Incrementar el nombre d’agents d’educació per al desenvolupament en els àmbits de la cooperació, l’educació i la comunicació. 

4. Impulsar l’autosostenibilitat de les entitats de comerç just a través de les vendes. 

5. Fer transversals les temàtiques de l’educació per al desenvolupament en l’acció de govern i de les diferents administracions de les Illes Balears, dotant de coherència les polítiques públiques. 

6. Enfortir la coordinació i el treball en xarxa de les entitats de comerç just. 

En el marc del Programa del Comerç Just es creà La Taula de Comerç Just tamb la intenció de dur a terme activitats conjuntes dirigides a impulsar el comerç just a les Illes Balears. Amb la Taula de Comerç Just, es pretén disposar d’un espai (entitats de comerç just de les Illes Balears i la Dirección General de Cooperació) per dur a terme activitats conjuntes encaminades a impulsar el comerç just i la compra pública ètica a les Illes Balears. La dotació pressupostària es gestiona de manera consensuada entre les entitats integrants del Programa de Comerç Just i la Dirección General de Cooperació.

Les entitats que conformes La Taula de Comerç Just són:

 

Entre les activitats més importants que duen a terme, cal destacar l’organització el 14 de maig del Dia Mundial del Comerç Just i la Campanya de Nadal.

 

Dia Mundial Comerç Just

Campanya de Nadal

El comerç Just dins les Xarxes Socials

El comerç just dins l’Estratègia d’Educació al Desenvolupament de les Illes Balears