Comerç Just

El Programa de Comerç Just vol contribuir, mitjançant la sensibilització i l’educació per al desenvolupament, a difondre els valors del comerç just entre la societat balear i, al mateix temps, vol animar-la a practicar-lo. També intenta aconseguir augmentar la quota comercial dels productes de comerç just, tant entre la població en general com entre les administracions públiques mitjançant la compra pública responsable. De la mateixa manera, el Programa pretén impulsar el treball en xarxa entre les entitats de comerç just de les Illes Balears i la Direcció General de Cooperació i Immigració.

4. La Taula de Comerç Just es creà amb la intenció de dur a terme activitats conjuntes dirigides a impulsar el comerç just a les Illes Balears. Reuneix un grup d’entitats que treballen de manera coordinada i amb el suport de la Direcció General de Cooperació. Aquestes entitats són:

  • S’Altra Senalla
  • Oxfam Intermón
  • Fundació Vicente Ferrer
  • Càritas
  • Fundació Deixalles
  • Casal de la Pau – S’Altra Senalla Manacor
  • Finestra al Sud – S’Altra Senalla Inca
  • Shikamoo

Entre les activitats més importants que duen a terme, cal destacar l’organització del Dia Mundial del Comerç Just i la campanya de Nadal.

 

ENTITATS DE COMERÇ JUST

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ: Es pretén disposar d’un espai (entitats de comerç just de les Illes Balears i l’ACIB) per dur a terme activitats conjuntes encaminades a impulsar el comerç just i la compra pública ètica a les Illes Balears. La dotació pressupostària es gestiona de manera consensuada entre les entitats integrants del Programa de Comerç Just i l’ACIB. 

Els objectius del Programa són: 

1. Potenciar línies de treball en l’àmbit de l’educació formal i la comunicació per al desenvolupament 

2. Millorar l’estratègia de difusió del comerç just. 

3. Incrementar el nombre d’agents d’educació per al desenvolupament en els àmbits de la cooperació, l’educació i la comunicació. 

4. Impulsar l’autosostenibilitat de les entitats de comerç just a través de les vendes. 

5. Fer transversals les temàtiques de l’educació per al desenvolupament en l’acció de govern i de les diferents administracions de les Illes Balears, dotant de coherència les polítiques públiques. 

6. Enfortir la coordinació i el treball en xarxa de les entitats de comerç just. 

ACTIVITATS PRINCIPALS

Dia Mundial del Comerç Just: al mes de maig, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. 

Tots els segons dissabtes de maig se celebra arreu del món el Dia Mundial del Comerç Just, per recordar que un altre model de comerciar i consumir amb justícia i equitat és possible i necessari. La celebració d’enguany ha estat inspirada en el lema, “Per gaudir d’un bon cafè, no cal que acabi mòlt ningú” i pretén donar informació sobre el comerç d’aquest gra perquè els consumidors podem decidir amb quin gust de boca volem quedar després de beure una tassa de cafè. Per celebrar el Dia Mundial del Comerç Just les entitats de la Taula pel Comerç Just han organitzat, amb el suport de l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears, tot una agenda d’activitats que es duran a terme a diversos llocs de Mallorca, Menorca i Eivissa. 

     Per gaudir d’un bon cafè, no cal que acabi mòlt ningú 

 • Campanya de Nadal: activitats de Nadal als diferents pobles i ciutats de les Illes Balears per promocionar el comerç just.

Programa de comerç just 2011-2015 com a eina conjunta de planificació i gestió que ha de guiar les accions que es desenvolupin en el marc del Programa de Comerç Just.

El comerç just dins l’Estratègia d’Educació al Desenvolupament de les Illes Balears