Estratègia d’Educació al Desenvolupament

Les accions de cooperació al desenvolupament alleugereixen les situacions de pobresa o de manca de drets als països del Sud, però no resolen les causes estructurals generadores de les desigualtats. Per això cal incidir sobre la presa de consciència d’aquestes causes entre la població tant del Nord com del Sud, promoure’n una educació basada en els valors i generar una mobilització social capaç de transformar aquesta realitat.

L’Estratègia d’Educació al Desenvolupament (EpD) és un instrument que té com a objectiu primordial contribuir a la substitució progressiva de l’ajuda oficial al desenvolupament per les polítiques integrals contra la pobresa des de les Illes Balears.

Els objectius específics són:

   > Impulsar a les Illes Balears, mitjançant la sensibilització i l’educació, una ciutadania global

   > Enfortir les capacitats, els espais i els mecanismes en l’àmbit de l’EpD

  > Afavorir els processos de coordinació i complementarietat del conjunt d’actors que intervenen en l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament a les Illes Balears.