Quaderns de Pau i Solidaritat

Publicació trimestral elaborada per les ONGD de les nostres illes. Cada quadern és elaborat per una ONGD que, aprofitant la seva experiència en el seu propi camp de treball, recull i difon diferents problemàtiques i característiques dels pobles del Sud. Aquesta publicació es distribueix als centres educatius, a les biblioteques i a les entitats culturals i socials perquè la població de les nostres illes pugui tenir accés de primera mà tant a les diferents realitats d’altres indrets del món com a les activitats que treballen amb els pobles del Sud des de les nostres illes.