Cooperant

La revista Cooperant s’emmarca dins els programes d’informació i sensibilització de la cooperació per al desenvolupament que du a terme la Direcció General de Cooperació i Immigració. Cooperant pretén ser un vehicle de comunicació entre l’Administració pública, organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) i professionals de la cooperació,amb la finalitat d’informar i promoure la reflexió als ciutadans de les Illes Balears.