Recursos didàctics

La producció de materials didàctics amb diferents formats ha adquirit gran importància al llarg dels temps. Inicialment es varen elaborar enfocats cap a una utilització em l’àmbit formal i no formal (unitats didàctiques, quaderns de treball, manuals, publicacions), però la pràctica de l’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament i l’accés a nous col.lectius han introduït nous formats com teatre, contacontes, jocs, tallers, exposicions, vídeos, etc.