Catàleg recursos didàctics

Aquest catàleg neix de la demanda de diferents agents que treballen en cooperació per al desenvolupament, amb l’objectiu d’elaborar una primera catalogació dels recursos que hi ha a les Illes Balears i com a suport a accions d’educació, formació i sensibilització sobre solidaritat i cooperació per al desenvolupament. La finalitat és donar a conèixer aquests materials didàctics a la comunitat educativa i a totes les persones interessades en el tema.