La solidaritat que tu fas possible

Una de les prioritats d’actuació de la Direcció General de Cooperació i Immigració és donar a conèixer als ciutadans de les Illes Balears el compromís de les nostres illes amb els països del Sud i els pobles més desfavorits. En aquest sentit, es considera fonamental conscienciar els nostres ciutadans sobre les causes dels desequilibris mundials, incidint en les actituds i en els valors en temes de justícia, drets humans, respecte a la diversitat i cultura de la pau.

Per aquest motiu, la Direcció General de Cooperació i Immigració vol mostrar la feina que es fa en matèria de cooperació i educació per al desenvolupament, i transmetre els assoliments aconseguits en les actuacions de cooperació internacional a través de la seva solidaritat.

Així mateix, és important difondre quan, com i on s’estan invertint els doblers dels fons públics i imposts dels ciutadans que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destina a la cooperació al desenvolupament. L’exposició “La solidaritat que tu fas possible” és una mostra dels diferents projectes de cooperació que s’han executat en el darrer any, tant per part de les ONGD com des de la pròpia Direcció General de Cooperació.