Els nins i nines sahauis i les seves famílies d’acollida a Mallorca, han estat rebuts pel President de les Illes Balears al Consolat de Mar

 

Els nins i nines sahauis i les seves famílies d’acollida a Mallorca, han estat rebuts pel President de les Illes Balears al Consolat de Mar.

A l’acte han estat presents el conseller de Presidència, la directora general de Cooperació i Immigració, el director gerent de l’AECIB,  el Delegat del poble Sahraui a les Illes Balears i membres de l’AAPSIB

Vacances en Pau, s’emmarca dintre d’un programa estatal promogut pel Ministeri d’Educació i el Ministeri de Cooperació de la RASD  que es duu a terme al territori espanyol i altres països europeus com Alemanya, França, Suïssa, Itàlia i també als EE.UU.
 
A les Illes Balears, l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB)  organitza i gestiona el Programa “Vacances en Pau” des de l’any 1987. Des d’ençà, l’associació ha facilitat la vinguda de aproximadament 3000 nins i nines dels campaments de refugiats sahrauís on el Govern de les Illes Balears participa des del primer any.
 
Actualment,  l’AAPSIB organitza l’estada de 89 nins i nines sahrauís que són acollits durant dos mesos d’estiu (fins el dia 7 de setembre) per famílies de Mallorca i Menorca. Concretament, 9 famílies de  Menorca i 80 de Mallorca.  amb el suport i finançament del Govern de les Illes Balears a través de l’AECIB.
 
Aquests nins i nines procedeixen de totes les willayes i son les autoritats sahrauís, concretament la secretaria de joventut del Ministeri de Joventut i Esports de la RASD, l’encarregada de fer la selecció dels infants.
 
Aquests nins són acompanyats per tres monitors i La seva principal funció és actuar com a suport dels nins ja sigui mediant entre les famílies i els infants o realitzant tot un suport de les activitats lucratives i de revisions sanitàries.
 
El projecte persegueix, la millora de la salut dels nens i nenes sahrauís que venen cada estiu. Objectiu que s’ha anat complint a través de revisions mèdiques generals i específiques d’odontologia i d’oftalmologia així com, d’atenció mèdica específica en aquells casos en que es detecta la necessitat.
 
Sí bé la vesant sanitària constitueix el sector prioritari, el projecte aconsegueix realitzar un important treball de sensibilització de la societat balear sobre el conflicte sahrauí com la festa de benvinguda, torneig de futbol on particpen els nins i pares i les barriades de Palma.
 
El programa té una bona acollida per part de la societat balear. Actualment, són moltes les Institucions, Organitzacions i persones que s’han implicat amb Vacances en Pau de forma que, en l’actualitat es compta amb un teixit social important garantiza l’éxit del programa i la seva continuïtat com és el cas de les famílies acollidores que repeteixen la majoria de les vegades.
 
Per altra banda, Vacances en pau forma part d’un pla més ampli que duu a terme l’AAPSIB juntament amb la RASD als campaments de refugiats de Tindouf amb una  Dins d’aquest pla es realitzen una sèrie d’actuacions que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la població refugiada.

Palma de Mallorca, 26 de juliol de 2012


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/cooperan/deploy/current/web/wp/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/cooperan/deploy/current/web/wp/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853