Centres Educatius Transformadors

Programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora

La Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació inicien el curs 2018-2019 el programa pilot de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora amb l’objectiu de facilitar als centres educatius eines per impulsar una societat més justa, afavorint un pensament crític i transformador de la societat, que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món, des d’una perspectiva local, global i interdependent.

Objectius del programa

  • Impulsar l’educació per al desenvolupament a partir de projectes de qualitat i de continuïtat que tractin sobre temàtiques diverses lligades a la situació dels països en desenvolupament, que fomentin la consciència local i global i que estimulin la solidaritat, la igualtat, el respecte a la natura, a les cultures i als drets humans.
  • Aprofundir sobre aspectes educatius per una ciutadania global i transformadora en les diferents àrees curriculars. − Incorporar el programa pilot de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora per al curs escolar 2017-2018 en els documents anuals de planificació de centre (programació general, programacions d’aula, memòria anual, etc.).
  • Afavorir sinergies entre els centres educatius, les entitats socials de cooperació i amb les xarxes que gestionen les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD).
  • Facilitar als centres educatius eines de consulta, guies de materials didàctics i recursos educatius sobre educació per al desenvolupament.

Destinataris:

Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació i Universitat el curs 2018-2019 que treballin amb ONGD subvencionades per la Direcció General de Cooperació o per els Fons Insulars de Cooperació.

 

Cursos als centres educatius: Educació Transformadora

         

 

Convocatòria Pla Pilot

 

Més informació