Oberta la convocatòria de subvencions d’Educació per al Desenvolupament i Sensibilització

Quan:
11 maig, 2019 @ 8:28 – 10 juny, 2019 @ 14:00
2019-05-11T08:28:00+02:00
2019-06-10T14:00:00+02:00

Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l’any 2019

L’objecte d’aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l’equitat i la justícia en l’àmbit de la comunitat balear.

a) Activitats adreçades a incrementar la presència de l’educació per al desenvolupament en els àmbits de l’educació formal, la no formal i la informal, per generar una consciència crítica, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats, que promoguin els valors i les actituds solidàries envers els pobles del món, el coneixement i l’anàlisi de les causes de les desigualtats entre països i dels conflictes, el respecte i la defensa de la diversitat cultural, els drets humans i la pau.

b) Activitats adreçades a la millora qualitativa de la formació dels agents d’educació per al desenvolupament: cursos, seminaris, jornades i altres, destinats a la població en general o a col·lectius específics, al voluntariat de la mateixa organització o de diverses ONG de les Illes Balears conjuntament, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats.

c) Activitats de sensibilització, educació i conscienciació adreçades a divulgar valors d’equitat, justícia, tolerància i solidaritat a la població balear. Es tracta de dur a terme campanyes, actes puntuals i qualssevol altres activitats que afavoreixin una millor percepció, per part de la societat de les Illes Balears, de la situació sociocultural, política, econòmica i ambiental dels països en desenvolupament, i també de les causes que provoquen aquestes situacions i les desigualtats entre països.

 

Més informació