Fons insulars de cooperació

La cooperació que duen a terme els fons de cooperació es realitza des de l’àmbit local, els ajuntaments i entitats cíviques, amb la finalitat d’establir llaços de solidaritat i cooperació amb les administracions locals i comitès dels pobles del Sud.

A les Illes Balears, hi ha tres fons de cooperació: el mallorquí, el menorquí i el pitiús. La creació dels tres fons de cooperació es produeix de manera diferent, perquè cada una de les illes té una dinàmica social distinta. D’aquesta manera, cada fons s’organitza segons les expectatives que defineixen els socis, responent a la peculiaritat de cada illa. El 1993 es posaren en marxa el Fons Mallorquí i el Fons Menorquí i, posteriorment, el 1999 es creà el Fons Pitiús de Cooperació.

Com a soci dels tres fons insulars de cooperació, el Govern de les Illes Balears promou la cooperació municipalista per al desenvolupament i els transfereix anualment una aportació econòmica.