Formació

Un dels objectius estratègics del III Pla Director de la Cooperació Balear 2016-2019 és reforçar les capacitats tècniques dels agents de cooperació mitjançant la formació especialitzada i continuada.

En aquest context, la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears dissenya anualment una oferta formativa, adaptada a les demandes del personal tècnic del Govern i a partir de les necessitats de les ONGD de les Balears, que s’extreuen dels qüestionaris i les enquestes que es fan.

L’objectiu principal és millorar la qualitat formativa dels agents de cooperació de les Balears, adaptant-la a cada col·lectiu i als temes d’actualitat de la cooperació per al desenvolupament.

Transformar-se pel canvi social

 

Curs Diversitat Sexual i Cooperació

Curs Educació Emocional en la transformación Social

Curs Educació per la Transformació Social

 

Curs Enfocaments transversals

Cursos als centres educatius: Educació Transformadora