Grup de Treball Acció Humanitària

El Grup de Treball d’Acció Humanitària sorgeix a proposta de les entitats sense ànim de lucre amb representació al Consell de Cooperació. Es tracta d’un espai de treball que pretén:

  • Constituir una comissió d’emergències, com a espai de coordinació entre els diferents agents que treballen en l’àmbit de les crisis humanitàries i les emergències de les Illes Balears.
  • Establir el procediment de coordinació i informació pública davant una emergència de gran impacte.
  • Crear un espai de reflexió conjunta i debat dels agents experts en acció humanitària.

En el Grup, hi participen els representants dels tres fons insulars de cooperació, representants d’altres conselleries del Govern –quan la situació d’emergència ho requereix– i una representació de les entitats que treballen en l’àmbit de les crisis humanitàries i les emergències amb capacitat logística i experiència tècnica.