Grup de Treball Educació per al Desenvolupament

3. El grup de treball d’educació per al desenvolupament sorgeix a proposta de les entitats sense ànim de lucre amb representació al Consell de Cooperació. Es tracta d’un espai de treball que pretén:

  • Potenciar el treball en xarxa i establir sinergies entre els agents d’EpD, creant un espai de reflexió conjunta i de debat.
  • Actualitzar els recursos, les metodologies i les estratègies, i fomentar-ne l’ús eficient, per fer més accessible el missatge de les entitats socials a la població.
  • Aconseguir un impacte a llarg termini de les actuacions en EpD.

En el Grup, hi participen agents que treballen activament en l’educació per al desenvolupament a les Illes Balears. Actualment, està format per representants de la Conselleria d’Educació i Universitat, la UIB, els tres fons insulars de cooperació, la Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears (CONGDIB) i el Grup de Comerç Just.