Seguiment 2012

Guatemala: Missió tècnica (abril 2012)

L’objectiu central de la visita era fer un seguiment tècnic d’alguns projectes de cooperació subvencionats per l’AECIB a entitats de les Illes Balears durant les convocatòries dels anys 2009 i 2010. Guatemala és el país que més recursos econòmics del Govern de les Illes ha rebut en els darrers cinc anys, amb 2.498.087,56 € i un total de quaranta expedients de subvenció (entre cooperació i cooperants).

Atesa l’extensió del país, les dificultats d’accés a les zones rurals i el temps disponible per a la missió, es varen seleccionar un total de dotze actuacions que foren objecte de seguiment tècnic. Els projectes estan contribuint a millorar les condicions de vida de la població guatemalenca mitjançant intervencions en els sectors de la producció econòmica i la sobirania alimentària, l’apoderament de les dones i la defensa dels drets humans i la governança democràtica.

També es va dur a terme una reunió de coordinació amb l’Oficina Tècnica de Cooperació de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Beneficiària del projecte “Promoviendo la alfabetización e infraestructura económica familiar de mujeres mayas en San Pedro Jocopilas, Patzitñe, Santa Cruz y San Andrés Sajcabajá, municipios de El Quiché”, subvencionat a través de l’Stei-i.

Beneficiàries del projecte “Por el derecho de hablar Kya Toylin’A”, subvencionat a través de Treball Solidari.

 

El Salvador: Misión técnica (setembre 2012)

Personal tècnic de la Direcció General de Cooperació i Immigració es va desplaçar a El Salvador durant la primera setmana de setembre per fer el seguiment de projectes de cooperació finançats pel Govern de les Illes Balears a través de l’AECIB. L’objectiu específic és la comprovació de l’aplicació de les subvencions concedides gràcies a la solidaritat del poble balear, tant dels projectes de cooperació directa com dels que es fan mitjançant les entitats socials de desenvolupament. S’han visitat i valorat un total de 8 projectesdesenvolupats durant els anys 2010, 2011 i 2012, que suposen un import d’1.042.085,88 €.

Els projectes visitats pretenen millorar les condicions de vida de la població salvadorenca mitjançant diversos eixos d’intervenció: la gestió dels residus sòlids, la creació de serveis per a l’atenció d’infants i joves en situació de risc social, el suport a les xarxes de dones treballadores i la conservació dels recursos naturals. Aquestes actuacions són executades gràcies a la col·laboració entre institucions i entitats balears i salvadorenques; és el cas de les ONGD Fundación Diagrama, Treball Solidari i Amics de la Terra. De la mateixa manera, el Govern de les Illes Balears dóna suport a tres batlies de l’àrea metropolitana de San Salvador.

També es va dur a terme una reunió de coordinació amb l’Oficina Tècnica de Cooperació de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Màquina trituradora de residus instal·lada a la planta de tractament del municipi de Nejapa.

Personal del centre de desenvolupament infantil i tècnics del municipi de   San Martín, en el marc del projecte finançat a la Fundación Diagrama 

Campanya de sensibilització de la població d’Isla de Méndez entorn a la conservació del medi ambient. Projecte finançat a Amics de la Terra