I Trobada regional d’associacions de les Illes Balears

 

Pel dret de participar, pel dret de construir.

Data: 23 juliol de 2012 de 15:00 h. a 20:00 h.

Lloc: Centre Social Flassaders.

Organitza: AESCO

Suport: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (DG de Migracions) i el Fons Europeu per a la integració (UE).

 INFORMACION DEL EVENTO