Pla Director 2016-2019

El Pla Director de Cooperació és un document de planificació quadriennal que estableix la política de cooperació per al desenvolupament del Govern de les Illes Balears. El Pla Director fixa, per a un període de quatre anys, les línies generals i les directrius bàsiques de la política de cooperació i estableix tot un seguit de prioritats i criteris a l’hora de distribuir el pressupost, amb l’objectiu d’evitar la dispersió dels ajuts i fer que siguin més efectius.

El Pla és un full de ruta per a la cooperació balear, que vol aportar més coherència a la política de cooperació del Govern.

Des de la creació de la Direcció General de Cooperació l’any 1999, s’han aprovat tres plans directors de la cooperació balear.

Actualmente, el III Pla Director de Cooperació 2016-2019 és el document vigent per la política de cooperació. El III Pla Director estableix cinc línies sectorials bàsiques:

 1. Els drets als serveis socials bàsics (salut, educació, i aigua i sanejament.
 2. El desenvolupament econòmic per a la reducció de la pobresa.
 3. L’apoderament de les dones
 4. La protecció i la conservació ambientals
 5. El suport a la governança democràtica i al poder local.

D’altra banda, i segons els criteris acordats amb els agents de cooperació de les Illes Balears (índex de desenvolupament humà, països amb tradició en cooperació des de les Illes Balears, països on les entitats despleguen actualment accions de cooperació), s’han establert les prioritats geogràfiques següents:

Països prioritaris, als quals es destinarà aproximadament el 80 % dels fons en matèria de cooperació:

 • Àfrica subsahariana: Níger, Burundi, Burkina Faso, Mali, República Democràtica del Congo, Etiòpia, Senegal i Tanzània.
 • Amèrica Central i Carib: Haití, Hondures, Guatemala, Nicaragua i El Salvador.
 • Amèrica del Sud: Bolívia.
 • Àsia: Índia.
 • Àrea mediterrània: Marroc, Territoris Palestins Ocupats (i població palestina refugiada a altres països).

Països preferents, als quals es proposa destinar aproximadament el 20 % dels fons en matèria de cooperació:

 • Amèrica del Sud: Colòmbia, Equador i Perú.
 • Carib: República Dominicana i Cuba.

              III Pla Director 2016-2019

          Resum executiu Pla Director 16-19