Mapa de la cooperació

En aquest mapa es visualitzen els projectes i actuacions finançades pel Govern Balear en els exercicis 2011-2012 (cooperació al desenvolupament, emergències i ajuda humanitària, cooperants i actuacions pròpies).


Veure a Google Maps