Mapes del Món

L’exposició “Mapes del món” és una eina de reflexió al voltant de temes polítics i socials des d’una vessant constructiva i crítica. L’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears vol oferir aquesta mostra amb la finalitat de que es comprenguin millor diferents aspectes d’arreu del món. L’exposició consta de 42 mapes i una guia didàctica.

Worldmappers (mapes del món) és una web en què es pot trobar una col•lecció de mapes amb la peculiaritat que els territoris es redimensionen en cada mapa segons el tema tractat. És a dir, les proporcions dels territoris creixen o decreixen d’acord amb una variable determinada. Aquesta original idea posa en evidència les desigualtats entre les regions: com més distorsió més desigualat. Si prenem com a valor de partida la importació de joguines, la despesa militar, la despesa en turisme o el nombre d’usuaris d’Internet, els territoris del Nord s’inflen, mentre que l’Àsia i l’Amèrica del Sud s’aprimen, i l’Àfrica s’encongeix gairebé fins a desaparèixer. Però quan la dada de partida està relacionada amb la incidència de malalties, la mortalitat infantil, el nombre de mares adolescents o el treball infantil, succeeix el contrari: l’hemisferi sud s’engeganteix.

SECTOR SOCIAL: escolars d’educació secundària i universitaris.

          GUIA

                MAPES