Missions de seguiment 2015

Informe de la missió a la regió de Tànger-Tetuan (del 19 al 23 de setembre de 2016)

La missió tècnica té dos objectius principals: d’una banda, reprendre el contacte amb la regió de Tànger-Tetuan per impulsar el Parc Natural Regional de Bouhachem i, en segon lloc, fer una visita de seguiment de projectes subvencionats a la zona.

En el III Pla Director, Marroc està definit com un dels països prioritaris i de destinació preferent de les actuacions de cooperació bilateral directa.

Respecte a les actuacions de cooperació directa, durant els anys 2010, 2011 i 2012, la Direcció General de Cooperació va participar en un programa de cooperació bilateral directa amb la regió de Tànger-Tetuan i el programa “Art Gold” de les Nacions Unides. Amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de la població rural de l’àrea de Bouhachem, el projecte va donar suport a les autoritats locals en la identificació, la realització i la gestió del Parc Natural Regional de Bouhachem. Durant la missió, hi va haver reunions de treball i coordinació amb els actors locals principals, la regió de Tànger – Tetuan – Al Hoceima, la Delegació del Ministeri de Turisme, la Delegació del Ministeri de Medi Ambient, la mancomunitat de municipis de Bouhachem, la municipalitat de Dardara, la municipalitat de Tanakoub i el delegat al Marroc de la Junta d’Andalusia i el Fons Andalús de Municipis per a la Solidaritat Internacional (FAMSI).

Els projectes subvencionats d’ONGD de les Illes Balears visitats foren els següents:

 • “Empoderamiento de los jóvenes a través del potencial social, cultural y medioambiental de su entorno, sin discriminación de género 2010” (STEI-i i ATED)
 • Alfabetització i millora de rendes de les dones al douar Beni Zid (STEI-i i ATED)
 • Integració socioeconòmica i mediambiental de la població dels barris marginals a la zona urbana de Xauen (STEI-i i ATED)
 • Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (Fundació Amaranta i Casa Adoratrices de Tànger)

 

Informe de la missió de seguiment de projectes a  Al Hoceima, Marroc (del 3 al 7 d’octubre de 2016)

L’objectiu principal d’aquesta missió tècnica és fer el seguiment tècnic en el terreny de l’impacte de dos projectes agrícoles subvencionats a la regió i valorar les opcions de continuïtat de continuar treballant a la zona amb els responsables locals de les comunes de Rouadi i Ait Kamra. Així mateix, s’aprofità la visita per conèixer l’experiència i la valoració d’algunes de les destinatàries del projecte de prospeccions “Género y desarrollo para organizaciones de la sociedad civil marroquí que trabajen para mejorar la autonomía y empoderamiento de las mujeres”.

El III Pla Director estableix el Marroc com un dels països prioritaris de la cooperació per al desenvolupament de les Illes Balears. A més, forma part de la conca mediterrània, on el Govern, per la posició geogràfica de proximitat, vol potenciar les actuacions de cooperació bilateral directa. La regió del nord del Marroc (províncies de Tànger Tetuan, Al Hoceima i Nador) ha estat present des dels inicis de la cooperació de les Balears amb els veïnats del Sud i, durant la legislatura 2008-2011, amb la redacció d’un pla regió. Una de les principals zones d’actuació ha estat la província d’Al Hoceima, destinació de nombrosos projectes de cooperació i, després del terratrèmol de l’any 2004, d’intervencions humanitàries.

Els projectes subvencionats visitats durant la missió foren:

 • “Diversificación agropecuaria” (Associació d’Immigrants Marroquins de les Illes Balears i Associació Tazaghine)
 • “Desarrollo parcial de la Estrategia de Desarrollo Rural agrícola de Beni Hadifa” (CERAI i AZIR)
 • “Género y desarrollo para organizaciones de la sociedad civil marroquí que trabajen para mejorar la autonomía y empoderamiento de las mujeres” (CONEMUND i Forum des Femmes)

Informe de la misión en el Perú

El II Pla Director classifica el Perú com un dels països prioritaris, i especifica els departaments de Lima i Ica i les províncies de Lima i Callao dins aquesta priorització geogràfica. Durant el període 2008-2012, el Perú, amb 17 actuacions i subvencions públiques per valor d’1.361.249 €, va ser el país amb més projectes aprovats per la CAIB. Moltes d’aquestes actuacions es poden considerar estratègies de desenvolupament, perquè s’han mantingut en el temps incidint en el mateix territori i amb el mateix perfil de destinataris.

L’extensió geogràfica del país americà i la limitació de temps de què es disposa per a la missió, determina la necessitat de seleccionar les intervencions que es podran conèixer en el terreny.

Els criteris que es varen seguir per a aquesta missió varen ser els següents:

 1. Es concentra el treball de seguiment a la província de Lima.
 2. Atès que el Govern de les Illes Balears ha donat suport de manera continuada als projectes de l’entitat Ayne Perú, es considera necessari fer una valoració en profunditat del treball d’aquesta entitat.
 3. El conjunt dels projectes subvencionats a Lima formen part del sector de la defensa del dret als serveis socials bàsics de la població més empobrida, per la qual cosa es consideren estratègics l’alineament, la coordinació amb les autoritats locals i la identificació de línies futures de treball en aquest sector.

A banda de la visita dels expedients que es detallen a continuació, el tècnic va mantenir una sessió de coordinació amb l’Oficina Tècnica de Cooperació Espanyola a Lima.

El total de recursos públics de la CAIB objecte de la missió de seguiment i control va ascendir a 399.906,88 €, i els projectes visitats varen ser els següents:

 • “Construcción y funcionamiento de una casa de acogida para niños, niñas y adolescentes en situación de extrema pobreza y riesgo social en el distrito del Ancón” (Associació Amics de la Infància i Ayne Perú)
 • “Formación de capacidades locales y fortalecimiento organizacional para el desarrollo de las comunidades de Ancón, puente piedra y el rescate, Lima” (Ayne Espanya i Ayne Perú)
 • “Capacitación para el fortalecimiento de mejores prácticas democráticas y ciudadanas desde las escuelas” (Ensenyants Solidaris i Institut de Pedagogia Popular, IPP)
 • Suport educatiu als cercles d’autoeducació docent (CAD) a Perú, 2011 (Ensenyants Solidaris i Institut de Pedagogia Popular, IPP)
 • “Niñas y niños acogidos en los hogares Aynewasi ejerciendo sus derechos , Lima” (Associació Amics de la Infància i Ayne Perú)
 • “Mejora de la autonomía física y económica de 200 mujeres del asentamiento humano Laderas de Chillón, Distrito de Puente Piedra” (Creu Roja i Creu Roja Perú)
 • “Educación para el trabajo: mayores oportunidades laborales para jóvenes, especialmente mujeres, de zonas urbano marginales de Lima este” (CESAL)
 • “Oasis frente a la explotación sexual: Formación e inserción laboral de mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata en Lima” (Fundació Amaranta i Instituto Religioso Adoratrices)