Missions de seguiment 2017

MISSIÓ TÈCNICA AL SENEGAL (27 AL 4 DE MAIG 2017)

El Senegal és un dels països prioritaris de la cooperació balear i, a més, és un dels països de l’Àfrica subsahariana que més ajuda ha rebut al llarg dels darrers anys. El mes de maig s’hi va fer una missió tècnica amb dos objectius principals: el primer, establir un conveni amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) per millorar la formació i l’autoocupació dels joves senegalesos i, en segon lloc, visitar en el terreny dos projectes subvencionats l’any 2014 al nord del Senegal, concretament a la regió de Saint-Louis (Podor).

L’objectiu d’ambdós projectes ha estat enfortir el poder econòmic i el paper social de les dones per reduir les desigualtats entre homes i dones mitjançant la diversificació agrícola. La seguretat alimentària i la millora de la productivitat del sector agrícola són, per al país africà, un sector estratègic per contribuir a millorar les condicions de vida de la població del nord del Senegal. Tots dos projectes han cercat augmentar les capacitats productives de petits agricultors de les zones rurals del nord del Senegal, amb especial incidència entre les dones.

El projectes visitats han estat el “Programa de suport a la Unió de Dones Productores de Ross Béthio”, de Càritas, i “Millora de l’accés, la disponibilitat i la qualitat dels aliments per a 904 agricultors”, de l’Assemblea de Cooperació per la Pau. Els dos projectes s’han desenvolupat en el delta del Senegal i han tingut com a objectiu principal contribuir a la seguretat alimentària, el desenvolupament local i la lluita contra la desnutrició. Ambdós han incrementat la producció agrícola d’arròs i els productes hortícoles, mitjançant la dotació de llavors, maquinària, formació i apoderament de les dones.

 

Missió de seguiment de projectes a Guatemala (12–22 de juny de 2017)

Aquesta missió s’ha centrat en el seguiment sobre el terreny de projectes de cooperació amb els criteris següents:

 • Projectes finalitzats corresponents a la convocatòria de 2011, per valorar-ne l’impacte sobre la població destinatària.
 • Projectes finalitzats corresponents a la convocatòria de 2014, amb la priorització dels de més quantia, per valorar la consecució dels resultats.
 • Projectes en execució corresponents a la convocatòria de 2016, per fer el seguiment del procés.
 • Assistència tècnica a la municipalitat de Quezaltenango, per avaluar-ne l’impacte i explorar noves vies de col·laboració.

 

També s’ha duit a terme una reunió de context i d’intercanvi d’informació amb personal responsable de la cooperació estatal a l’Oficina Tècnica de Cooperació de l’AECID a Guatemala.

S’han visitat els projectes següents:

Any 2011

 • Formació política de dones per a l’exercici de la seva ciutadania (STEI-i).
 • Millora de l’abastament i la gestió municipal de l’aigua en el municipi de Cajolá (Fundació MUSOL).
 • Contribució a l’apoderament integral de la dona indígena a la regió mam de Quezaltenango (Treball Solidari).
 • Millora de la salubritat dels habitatges de l’aldea Flor Blanca, Talaxcoc (Voluntaris de Mallorca).

Any 2014

 • Promoció de l’accés a l’aigua potable a comunitats indígenes a Cajolá (Fundació MUSOL).
 • Accés a l’aigua potable de 150 habitatges a l’aldea Xecopol, Quiché (Voluntaris de Mallorca).

Any 2016

 • Formació per a docents i joves com a eina de desenvolupament i solidaritat (Ensenyants Solidaris).
 • Millora de l’abastament i la gestió municipal de l’aigua a l’aldea Santa Rita, del municipi de La Esperanza (Fundació MUSOL).
 • Transformació econòmica, social i organitzativa de les dones mam d’El Altiplano Marquense (Treball Solidari).
 • Accés a l’aigua potable de 80 habitatges al paratge La Vuelta Yacón (Voluntaris de Mallorca).

 

MISSIÓ TÈCNICA A NICARAGUA (JULIOL 2017)

Nicaragua ha estat un del països on la cooperació de les Illes Balears ha tingut més presència, no només des de la Direcció General de Cooperació sinó també a través del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

En la darrera convocatòria de projectes de cooperació per al desenvolupament, de 2016, s’han finançat projectes per més de 200.000 euros.

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre formada per 58 socis, 52 dels quals són ajuntaments. Els 6 socis restants són el mateix Govern de les Illes Balears, el Consell de Insular de Mallorca, les mancomunitats del Raiguer i del Pla de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears i l’associació Justícia i Pau. El Fons organitza anualment un viatge de seguiment per als socis, amb la finalitat de donar a conèixer quina és la tasca que es duu a terme i conèixer la realitat social, en aquest cas, d’un dels països on el Fons ha dedicat més recursos.

La Direcció General de Cooperació s’adhereix a aquest viatge amb la intenció de conèixer la tasca que duu a terme el Fons amb les municipalitats del país, com també de fer el seguiment de projectes finançats per la mateixa Direcció General.

Per tant, la missió se centra en:

 • Fer el seguiment intensiu del projecte “Fortalecimiento de la autonomía económica y la resiliencia de las mujeres rurales de San Lucas, Somoto y Totogalpa”, de l’entitat Ajuda en Acció, amb una subvenció de 120.000 €.
 • Conèixer la tasca del Fons Mallorquí a Nicaragua.

Durant tres dies es va fer un seguiment intensiu de la tasca que es duu a terme a Nicaragua, al departament de Madriz, amb cinc cooperatives de dones emprenedores. Es visitaren totes les comunitats i es feren entrevistes amb beneficiàries, socis locals, batles i tècnics de les municipalitats de Totogalpa, Somoto i Las Sabanas. El seguiment es va fer, en tot moment, amb la participació d’Ajuda en Acció Nicaragua.

Amb el Fons Mallorquí, es va fer una visita de seguiment a Ciudad Antigua, que està agermanada amb el poble d’Algaida.

També es va mantenir una reunió de seguiment amb els batles de tots els municipis del departament de Madriz, per saber les necessitats d’aquests municipis i revisar les activitats duites a terme.