Pla Anual

El Pla Director de la Cooperació de les Illes Balears fixa les línies generals i les directrius bàsiques de la política de cooperació per a un període de quatre anys.

El Pla Anual desenvolupa amb periodicitat anual els objectius, les prioritats i els recursos disponibles que estableix el Pla Director. El Pla Anual és un instrument operatiu, que desplega el Pla Director, en què s’estableix una previsió dels recursos econòmics i tècnics que es destinaran a les diferents prioritats, objectius i línies de treball.

 

Pla Anual 2019

Pla Anual 2018

Pla Anual 2017

Pla anual 2016