Avaluació Pla Director 2012-2015

Cada Pla Director fixa el mecanismes i criteris bàsics per avaluar l’execució de la política de cooperació que dur a terme la Direcció General de Cooperació, analitzar els recursos aplicats i controlar la despesa.

Avaluació Pla Director 2012-2015

La Direcció General de Cooperació va iniciar el procés d’avaluació del II Pla Director 2012-2015 i, de manera paral·lela, la redacció del pla director, que cobreix el període 2016-2019. Per assegurar que ambdós processos hagin estat participatius, s’elaborà un qüestionari, que ha pretés conèixer l’opinió de tots els agents que treballen en el sector, sobre l’aplicació del Pla en vigor, i es recolliren les aportacions per elaborar el pla director amb màxim consens.

Posteriorment, i amb l’objectiu d’obrir el debat envers les principals propostes que es varen fer mitjançant el qüestionari, es varen dur a terme unes jornades els dies 2 i 3 de desembre. En les jornades també es va exposar la reflexió interna que duu a terme l’equip tècnic de la Direcció General de Cooperació i com va incidir, juntament en els ponents, en els elements que s’han incorporat en els processos de planificació i avaluació.

Aquest qüestionari contenia 28 preguntes distribuïdes en tres blocs que varen permetre conèixer alguns aspectes sobre cada entitat, varen avaluar qüestions relatives al II Pla Director 2012-2015 i varen abordar aspectes per tenir en compte en el disseny del nou Pla Director 2016-2019.

QUESTIONARI

JORNADES PLA DIRECTOR 2016-2019

La Direcció general de Cooperació ha organitzat les jornades del Pla Director 2016-2010 amb els següents objectius:

  • Conèixer la situació actual de la Cooperació i de l’Educació per al Desenvolupament (EpD) i els principals reptes per al futur.
  • Reflexionar i debatre sobre el paper de la cooperació descentralitzada, sobre la utilitat d’un Pla director de cooperació autonòmic i la participació de les entitats socials de cooperació i EpD en aquest procès.
  • Recollir les aportacions i reflexions de les entitats socials de Cooperació i EpD per a l’elaboració del proper Pla Director de la cooperació de les Illes Balears 2016-2019.

Ponents:

–          Pablo Martínez (Plat. 2015 y +)

–          Ignacio Martínez (Plat. 2015 y +)

–          Aquilina Fueyo (Universidad Oviedo)

–          Mónica Mena (KALIDADEA)

–          Juanjo Iborra (Veterinaris Sense Fronteres, freelance Plat 2015 y +)

La Direcció General de Cooperació va iniciar el procés d’avaluació del II Pla Director 2012-2015 i, de manera paral·lela, la redacció del pla director, que cobreix el període 2016-2019. Per assegurar que ambdós processos hagin estat participatius, s’elaborà aquest qüestionari, que ha pretés conèixer l’opinió de tots els agents que treballen en el sector, sobre l’aplicació del Pla en vigor, i es recolliren les aportacions per elaborar el pla director amb màxim consens.

Posteriorment, i amb l’objectiu d’obrir el debat envers les principals propostes que es varen fer mitjançant el qüestionari, es varen dur a terme unes jornades els dies 2 i 3 de desembre. En les jornades també es va exposar la reflexió interna que duu a terme l’equip tècnic de la Direcció General de Cooperació i com va incidir, juntament en els ponents, en els elements que s’han incorporat en els processos de planificació i avaluació.

Aquest qüestionari contenia 28 preguntes distribuïdes en tres blocs que varen permetre conèixer alguns aspectes sobre cada entitat, varen avaluar qüestions relatives al II Pla Director 2012-2015 i varen abordar aspectes per tenir en compte en el disseny del nou Pla Director 2016-2019.

REFLEXIÓ DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ

———————————————————————————————————————————————————