Grups de Treball

En el marc de la sessió del dia 7 de març del 2017 del Consell de Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears, es va acordar la creació de tres Grups de Treballs:

  1. El Grup de Treball de Seguiment i Avaluació del Pla Director de Cooperació 2016-2019 (SiAPD)
  2. Grup de Treball d’accio humantiària (AH)
  3. Grup de Treball d’Educació per al Desenvolupament (EpD)

L’objectiu dels grups de treball és crear un procés participatiu i de consulta  en els diferents àmbits de la política Balear.

 

GT  Pla Director

GT Acció Humanitària

GT EpD