Memòries Anuals

Memòria Anual

El Govern de les Illes Balears, anualment publica les dades econòmiques de la Direcció General de Cooperació a través de les memòries anuals. En aquests documents, podreu trobar informació del que estan fent les entitats de Balears en temes de cooperació i educació per al desenvolupament.

 

Memòria 2016

Memòria 2015

Memòria 2014

9

Memòria 2013

foto memoria coop 2013